So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C12-H13-N-O2 | Molecular Weight: 203.24 | CAS Number: 133-32-4
    N-10728-100MG 4-(Indol-3-yl)butyric acid SDS               Chemservice Xem giá