So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: | Molecular Weight: | CAS Number: 2051-62-9
    BZ-3-50MG 4-CHLORO-1,1-BIPHENYL SDS               Chemservice Xem giá