So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C6H2Cl4 | Molecular Weight: 215.89 | CAS Number: 634-66-2
    131849 98% SDS               Sigma-Aldrich Xem giá