So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C12H8N2 | Molecular Weight: 180.21 | CAS Number: 66-71-7
    131377 ≥99% SDS               Sigma-Aldrich Xem giá