So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C2-H3-Cl3 | Molecular Weight: 133.42 | CAS Number: 71-55-6
    N-10129-50MG METHYL CHLOROFORM SDS               Chemservice Xem giá