So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C2-H2-Cl4 | Molecular Weight: 167.85 | CAS Number: 79-34-5
    N-10138-1G s-Tetrachloroethane SDS               Chemservice Xem giá