So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C15H18N2 | Molecular Weight: 226.32 | CAS Number: 838-88-0
    N-10763-100MG 4,4-Methylene bis(2-methylaniline) SDS               Chemservice Xem giá