So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C14-C17 57% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  2.028.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C14-C17 52% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  1.409.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Synonym:
  Linear Formula: | Molecular Weight: | CAS Number: 85535-85-9
  DRE-A23145700CY-100 SDS               Chất chuẩn LGC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: | Molecular Weight: | CAS Number: 85535-85-9
  DRE-A23145200CY-100 SDS               Chất chuẩn LGC Xem giá
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C17 65% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  4.881.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C17 60% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  4.434.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C17 55% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  4.538.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C17 50% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  4.434.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C17 38.2% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  4.022.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Logo chất chuẩn LGC

  Chloroparaffin C17 45% Cl 100 µg/mL in Cyclohexane – 1 ml

  4.572.000
  Mua hàng
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist