Chuẩn Chemservice thành lập năm 1962 có nguồn gốc từ Mỹ. Chuẩn Chemservice được sản xuất theo ISO Guide 34:2009, đạt chứng nhận ISO/IEC 17025:2005 và ISO 9001:2008.
Công ty HBC hiện là đại lý phân phối chuẩn Chemservice tại Việt Nam. Các nhóm sản phẩm của chuẩn Chemservice như:
Thuốc trừ sâu, Chất chuyển hóa, Các hợp chất bay hơi, PAH’s, PBDE’s, PCB’s, phthalates, Thuốc nhuộm, Vitamin, Chuẩn phương pháp EPA, DIN, ISO, ASTM, UST.
Chuẩn Chemservice có độ tinh khiết trên 98%, đóng gói dạng lỏng hoặc dạng rắn, có nhiều quy cách để lựa chọn.
Ứng dụng: Dùng cho phân tích sắc ký khí GC, GC-MS, chất chuẩn sắc ký lỏng HPLC, LC-MS.

Showing 1–30 of 569 results