Công ty HBC là đại lý phân phối chất chuẩn HPC tại Việt Nam. Chuẩn HPC có tiêu chuẩn phân tích với độ tinh khiết cao lên đến 99%. Được dùng để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, pesticide, kháng sinh, dược phẩm, môi trường, thực phẩm…

Showing 1–30 of 251 results