Công ty HBC là đại lý ủy quyền chất chuẩn TRC (Toronto Research Chemicals) tại Việt Nam. Với danh mục hơn 18.000 chất, bao gồm chất chuẩn phân tích, sản phẩm tự nhiên, API, tạp chất & chất chuyển hóa. Các sản phẩm của TRC được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm khoa học pháp y, phân tích môi trường và nghiên cứu và phát triển dược phẩm và dược phẩm.

Showing 1–30 of 1156 results