Công ty H.B.C cung cấp đầy đủ vật tư tiêu hao cho phòng thí nghiệm như: vật tư tiêu hao thủy tinh, nhựa, dụng cụ thủy tinh, đồ nhựa, màng lọc, syringe, cột lọc, các loại vật tư tiêu hao khác dùng trong phòng thí nghiệm dùng cho chạy sắc ký.

Showing 1–30 of 84 results