09935 Sigma-Aldrich

Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate

purum p.a., ≥98.0% (NT)
Synonym: 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt | APDC | Ammonium pyrrolidinecarbodithioate | PDC | PDTC
Linear Formula: C5H9NS2 · NH3
Molecular Weight: 164.29
CAS Number: 5108-96-3

Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate

1.652.00041.650.000

purum p.a., ≥98.0% (NT)

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
09935-25G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 09935-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 1.652.000
09935-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 09935-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 5.513.000
09935-1KG 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 09935-1KG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 kg 41.650.000
09935-1KG 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 09935-1KG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 kg 41.650.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 kg, 100 g, 25 g

Synonym

1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, APDC, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, PDC, PDTC

Synonym

, , , ,