A150581 Chất chuẩn TRC

1-Aminohexan-3-ol

Synonym:
Linear Formula: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117.19
CAS Number: 15991-62-5

1-Aminohexan-3-ol

28.800.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A150581-750MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A150581-750MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

750 mg 28.800.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

750 mg