N-10075-1G Chemservice

1-Naphthaleneacetic acid

Synonym:
CAS Number: 86-87-3

1-Naphthaleneacetic acid

895.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10075-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10075-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 895.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g