DRE-C17397750 Chất chuẩn LGC

1-Tetradecyl-4-picolinium chloride

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 2748-88-1

1-Tetradecyl-4-picolinium chloride

3.919.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17397750 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17397750

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 3.919.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg