10120 Sigma-Aldrich

Amylopectin from maize

Synonym:
CAS Number: 9037-22-3

Amylopectin from maize

1.598.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
10120-250G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 10120-250G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 g 1.598.000
10120-250G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 10120-250G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 g 1.598.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 g