112208 Sigma-Aldrich

4-Nitrobenzoyl chloride

98%
Synonym:
Linear Formula: O2NC6H4COCl
Molecular Weight: 185.56
CAS Number: 122-04-3

4-Nitrobenzoyl chloride

1.302.0004.498.000

98%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
112208-50G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 112208-50G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 g 1.302.000
112208-250G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 112208-250G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 g 2.713.000
112208-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 112208-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 4.498.000
112208-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 112208-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 4.498.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 g, 50 g, 500 g