DRE-C17667650 Chất chuẩn LGC

1,1,3-Tri(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)butane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1843-03-04

1,1,3-Tri(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)butane

2.131.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17667650 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17667650

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.131.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg