11557 Sigma-Aldrich

2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt

≥98.0% (HPLC)
Synonym: AzBTS-(NH4)2 | Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)
Linear Formula: C18H24N6O6S4
Molecular Weight: 548.68
CAS Number: 30931-67-0

2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt

2.380.000

≥98.0% (HPLC)

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
11557-1G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 11557-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 2.380.000
11557-1G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 11557-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 2.380.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g

Synonym

AzBTS-(NH4)2, Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)

Synonym

,