N-10154-1G Chemservice

1,2-Dichloroethane

Ethylene dichloride
Synonym:
Linear Formula: C2-H4-Cl2
Molecular Weight: 98.96
CAS Number: 107-06-2

1,2-Dichloroethane

536.000

Ethylene dichloride

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10154-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10154-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 536.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g