12249 Sigma-Aldrich

Potassium chromate

puriss., ≥99%
Synonym:
Linear Formula: K2CrO4
Molecular Weight: 194.19
CAS Number: 7789-00-6

Potassium chromate

1.426.00014.018.000

puriss., ≥99%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
12249-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 12249-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 1.426.000
12249-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 12249-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 2.748.000
12249-1KG 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 12249-1KG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 kg 14.018.000
12249-1KG 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 12249-1KG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 kg 14.018.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 kg, 100 g, 500 g