N-10111-250MG Chất chuẩn Chemservice

1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 117-18-0

1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene

1.205.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10111-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10111-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 1.205.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg