126004 Sigma-Aldrich

2,4-Dichloro-6-nitroaniline

98%
Synonym:
Linear Formula: Cl2C6H2(NO2)NH2
Molecular Weight: 207.01
CAS Number: 2683-43-4

2,4-Dichloro-6-nitroaniline

2.328.0009.153.000

98%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
126004-5G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 126004-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 2.328.000
126004-25G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 126004-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 9.153.000
126004-25G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 126004-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 9.153.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 g, 5 g