126217 Sigma-Aldrich

2,4-Dihydroxybenzophenone

99%
Synonym: DHB
Linear Formula: (HO)2C6H3COC6H5
Molecular Weight: 214.22
CAS Number: 131-56-6

2,4-Dihydroxybenzophenone

1.061.000

99%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
126217-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 126217-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 1.061.000
126217-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 126217-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 1.061.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g

Synonym

DHB

Synonym