180173 Sigma-Aldrich

Carbon disulfide

ACS reagent, ≥99.9%
Synonym:
Linear Formula: CS2
Molecular Weight: 76.14
CAS Number: 75-15-0

Carbon disulfide

3.010.000

ACS reagent, ≥99.9%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
180173-1L 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 180173-1L

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 L 3.010.000
180173-1L 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 180173-1L

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 L 3.010.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 L