193992 Sigma-Aldrich

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine

97%
Synonym: 4-(Dimethylamino)aniline | 4-Amino-N,N-dimethylaniline | N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine | DMPPDA
Linear Formula: (CH3)2NC6H4NH2
Molecular Weight: 136.19
CAS Number: 99-98-9

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine

1.717.00019.250.000

97%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
193992-5G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 193992-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 1.717.000
193992-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 193992-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 5.530.000
193992-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 193992-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 19.250.000
193992-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 193992-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 19.250.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g, 5 g, 500 g

Synonym

4-(Dimethylamino)aniline, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, DMPPDA

Synonym

, , ,