DRE-C15986603 Chất chuẩn LGC

1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acetate

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 37858-04-01

1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acetate

3.025.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15986603 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15986603

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 3.025.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg