A158540 Chất chuẩn TRC

2-(3-Acetamidophenyl)-N,N-dipropylacetamide

Building Blocks; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₁₆H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 276.37

2-(3-Acetamidophenyl)-N,N-dipropylacetamide

3.864.00028.944.000

Building Blocks; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A158540-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158540-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 28.944.000
TRC-A158540-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158540-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 3.864.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg, 100 mg