A150052 Chất chuẩn TRC

2-Acetamido-5-chlorobenzophenone-d5

Building Blocks; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₁₅H₇D₅ClNO₂
Molecular Weight: 278.75
CAS Number: 65854-71-9

2-Acetamido-5-chlorobenzophenone-d5

4.824.00038.592.000

Building Blocks; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A150052-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A150052-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 38.592.000
TRC-A150052-25MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A150052-25MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 4.824.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg, 250 mg