A149500 Chất chuẩn TRC

2-Acetamido-6-chloro-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-b-D-ribofuranosyl)purine

Building Blocks; Nucleic Acid;
Synonym:
Linear Formula: C₁₈H₂₀ClN₅O₈
Molecular Weight: 469.83
CAS Number: 137896-02-7

2-Acetamido-6-chloro-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-b-D-ribofuranosyl)purine

2.760.0009.648.000

Building Blocks; Nucleic Acid;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A149500-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A149500-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.760.000
TRC-A149500-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A149500-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 5.520.000
TRC-A149500-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A149500-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 9.648.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg, 250 mg, 500 mg