A134300 Chất chuẩn TRC

2-Acetamido-6-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₂₂H₃₈N₂O₁₆
Molecular Weight: 586.54
CAS Number: 149793-99-7

2-Acetamido-6-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose

456.000.000

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A134300-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A134300-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 456.000.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg