A158490 Chất chuẩn TRC

2-Acetamidophenol

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.17
CAS Number: 614-80-2

2-Acetamidophenol

3.720.0007.584.000

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A158490-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158490-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 3.720.000
TRC-A158490-10G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158490-10G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 g 7.584.000
TRC-A158490-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158490-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 4.344.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g, 10 g, 100 mg