A188700 Chất chuẩn TRC

2-Acetylthioethanesulfonic Acid Sodium Salt

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₄H₇NaO₄S₂
Molecular Weight: 206.22
CAS Number: 76274-71-0

2-Acetylthioethanesulfonic Acid Sodium Salt

43.200.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A188700-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A188700-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1g 43.200.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1g