N-14020-25MG Chất chuẩn Chemservice

2-Ethylhexyl-2,3,4,5-Tetrabromobenzoate

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 183658-27-7

2-Ethylhexyl-2,3,4,5-Tetrabromobenzoate

2.340.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-14020-25MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-14020-25MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 2.340.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg