DRE-CA13349600 Chất chuẩn LGC

2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 2991-50-6

2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid

3.403.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-CA13349600 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-CA13349600

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 3.403.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg