DRE-C15789200 Chất chuẩn LGC

2-Oxopropyl-N,N-dimethylcarbamodithioate

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 19204-12-7

2-Oxopropyl-N,N-dimethylcarbamodithioate

2.613.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15789200 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15789200

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 2.613.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg