206067 Sigma-Aldrich

Potassium hexachloroplatinate(IV)

reagent grade, 98%
Synonym: Dipotassium hexachloroplatinate | Dipotassium platinum hexachloride | Platinic potassium chloride | Platinum potassium chloride | Potassium chloroplatinate | Potassium platinum(IV) chloride | Potassium platinum(IV)
Linear Formula: K2PtCl6
Molecular Weight: 485.99
CAS Number: 16921-30-5

Potassium hexachloroplatinate(IV)

2.135.000110.425.000

reagent grade, 98%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
206067-1G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 206067-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 2.135.000
206067-5G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 206067-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 8.575.000
206067-25G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 206067-25G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 g 36.050.000
206067-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 206067-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 110.425.000
206067-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 206067-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 110.425.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g, 100 g, 25 g, 5 g

Synonym

Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV)

Synonym

, , , , , ,