217581 Sigma-Aldrich

Barium nitrate

ACS reagent, ≥99%
Synonym:
Linear Formula: Ba(NO3)2
Molecular Weight: 261.34
CAS Number: 10022-31-8

Barium nitrate

1.664.0004.760.000

ACS reagent, ≥99%

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
217581-100G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 217581-100G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 g 1.664.000
217581-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 217581-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 4.760.000
217581-500G 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 217581-500G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 g 4.760.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 g, 500 g