N-10609-250MG Chất chuẩn Chemservice

2,4-D

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 94-75-7

2,4-D

944.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10609-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10609-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 944.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg