DRE-C10653520 Chất chuẩn LGC

2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 149330-25-6

2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene

2.716.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10653520 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10653520

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 2.716.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg