DRE-C15986640 Chất chuẩn LGC

2H-Perfluoro-2-decenoic acid

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 70887-84-2

2H-Perfluoro-2-decenoic acid

7.322.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15986640 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15986640

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 7.322.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg