A189265 Chất chuẩn TRC

(2R, 4S)-1-(2S)-Argatroban

Synonym:
Linear Formula: C₂₃H₃₆N₆O₅S
Molecular Weight: 508.63
CAS Number: 189264-04-8

(2R, 4S)-1-(2S)-Argatroban

4.824.00039.216.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A189265-10MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A189265-10MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10mg 39.216.000
TRC-A189265-1MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A189265-1MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1mg 4.824.000
TRC-A189265-5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A189265-5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5mg 21.912.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10mg, 1mg, 5mg