A145025 Chất chuẩn TRC

3′-Acetoxyacetanilide

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193.2
CAS Number: 6317-89-1

3′-Acetoxyacetanilide

3.600.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A145025-25MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A145025-25MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 3.600.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg