DRE-C11351000 Chất chuẩn LGC

3-Chloroaniline

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 108-42-9

3-Chloroaniline

1.856.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C11351000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C11351000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 1.856.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

500 mg