N-10716-1G Chemservice

3-Chlorotoluene

1-Chloro-3-methylbenzene
Synonym:
Linear Formula: C7H7Cl
Molecular Weight: 126.58
CAS Number: 108-41-8

3-Chlorotoluene

569.000

1-Chloro-3-methylbenzene

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10716-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10716-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 569.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g