N-10763-100MG Chemservice

3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

4,4-Methylene bis(2-methylaniline)
Synonym:
Linear Formula: C15H18N2
Molecular Weight: 226.32
CAS Number: 838-88-0

3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

839.000

4,4-Methylene bis(2-methylaniline)

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10763-100MG 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10763-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 839.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg