N-10763-100MG Chất chuẩn Chemservice

3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 838-88-0

3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

1.285.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10763-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10763-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100mg 1.285.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100mg