DRE-C17492300 Chất chuẩn LGC

3,3′-Thiodipropionic acid, bis-dodecyl ester

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 123-28-4

3,3′-Thiodipropionic acid, bis-dodecyl ester

1.066.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C17492300 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C17492300

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 1.066.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg