A158572 Chất chuẩn TRC

(4-((3-Acetamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamic Acid-d3 tert-Butyl Ester

Building Blocks; Miscellaneous;
Synonym:
Linear Formula: C₂₇H₄₉D₃N₄O₇
Molecular Weight: 547.74

(4-((3-Acetamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamic Acid-d3 tert-Butyl Ester

5.808.00022.488.000

Building Blocks; Miscellaneous;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A158572-1MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158572-1MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 mg 5.808.000
TRC-A158572-2.5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158572-2.5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

2.5 mg 12.552.000
TRC-A158572-5MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A158572-5MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 mg 22.488.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 mg, 2.5 mg, 5 mg