A187540 Chất chuẩn TRC

4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride

Building Blocks; Amino Acids;
Synonym:
Linear Formula: C₁₁H₁₃NO₃ • HCl
Molecular Weight: 207.23 + (36.46)
CAS Number: 20299-31-4

4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride

4.968.00085.416.000

Building Blocks; Amino Acids;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A187540-1G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187540-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1g 18.048.000
TRC-A187540-250MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187540-250MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250mg 4.968.000
TRC-A187540-5G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A187540-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5g 85.416.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1g, 250mg, 5g